Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 272/209/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 26.05.2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok i zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 64/001/11 z dnia 3.01.2011 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
  51 466 51 466
dział 750 Administracja publiczna 460 460
rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 460  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Sołectwo Śmiłowice
460  
rozdz. 75095 Pozostała działalność   460
§ 4300 Zakup usług pozostałych
Sołectwo Śmiłowice
  460
dział 801 Oświata i wychowanie 51 006 51 006
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 12 027 12 027
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 027  
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   12 027
rozdz. 80104 Przedszkola 18 393 18 393
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 393  
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   18 393
rozdz. 80110 Gimnazja 20 586 20 586
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 586  
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   20 586

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.05.26
Data udostępnienia: 2011.06.13 19:13:07
Liczba odwiedzin strony: 787 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 08:58:10)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów