Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 179/116/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 1.04.2011 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dyrektorów/kierowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostkach organizacyjnych miasta Mikołów

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. nr 233, poz. 1458 z 2001 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

W Regulaminie wynagradzania dyrektorów/kierowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostkach organizacyjnych miasta Mikołów stanowiącym załącznik do zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 781/131/2009 z dnia 17.06.2009 r. w §1 po treści Centrum Integracji Społecznej dodaje się treść "Żłobek Miejski w Mikołowie".

§2

Traci moc zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 662/012/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania premii kierownikowi Żłobka Miejskiego w Mikołowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie 14 dni po doręczeniu go kierownikom/dyrektorom jednostek organizacyjnych miasta Mikołów z mocą obowiązującą od dnia 4 kwietnia 2011 roku.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.04.01
Data udostępnienia: 2011.04.08 19:21:25
Liczba odwiedzin strony: 833 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 08:59:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów