Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 226/163/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 5.05.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
  44 440 44 440
dział 600 Transport i łączność 8 440 8 440
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 8 440 8 440
I. Wydatki bieżące, w tym:   8 440
1.wydatki jednostek budżetowych, z tego:   30
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   30
2. dotacje na zadania bieżące   8 410
II. Wydatki majątkowe, w tym: 8 440  
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 440  
dział 750 Administracja publiczna 36 000 36 000
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   36 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:   36 000
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne   36 000
rozdz. 75095 Pozostała działalność 36 000  
II. Wydatki majątkowe, w tym: 36 000  
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 36 000  

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.05.05
Data udostępnienia: 2011.05.11 16:32:29
Liczba odwiedzin strony: 535 (ostatnie odwiedziny 2020.09.14 13:38:26)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów