Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1521/490/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 25.11.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
      317 841,04 317 841,04
dział 750 Administracja publiczna 312 741,40 312 741,40
rozdz. 75095 Pozostała działalność 312 741,40 312 741,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych   28 290,35
§ 4309 Zakup usług pozostałych 28 290,35  
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   284 451,05
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 284 451,05  
dział 801 Oświata i wychowanie 5 099,64 5 099,64
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 3 000,00 3 000,00
§ 4247 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek   2 550,00
§ 4249 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek   450,00
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 550,00  
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 450,00  
rozdz. 80110 Gimnazja 2 099,64 2 099,64
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,37  
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,07  
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 437,87  
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 76,45  
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy 72,15  
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 12,73  
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe   509,69
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe   89,95
§ 4307 Zakup usług pozostałych 1 275,00  
§ 4309 Zakup usług pozostałych 225,00  
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   1 275,00
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   225,00

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.11.25
Data udostępnienia: 2010.12.22 23:25:30
Liczba odwiedzin strony: 450 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:12:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów