Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1298/267/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 30.06.2010 w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu powierzchni przeznaczonych na okazjonalne i krótkotrwałe używanie w celach handlowo-usługowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Ustalić stawkę czynszu najmu powierzchni wynajmowanych w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na krótkotrwałe używanie w celach handlowo-usługowych na terenie obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w Mikołowie, w następujących wysokościach:

  1. 100 zł netto za dzień - za powierzchnię gruntu używaną pod okazjonalny punkt sprzedaży o powierzchni nie większej niż 5 m2, w czasie trwania imprezy sportowo-rekreacyjnej;
  2. 2,00 zł netto za 1 m2 - za powierzchnię gruntu używaną pod okazjonalne stanowisko usługowo-rozrywkowe, w czasie trwania imprezy sportowo-rekreacyjnej;
  3. nie mniej niż 150,00 zł netto za 1 m2 za miesiąc - za powierzchnię użytkową przeznaczoną pod urządzenia służące do sprzedaży napojów, pozostałych artykułów spożywczych, artykułów sportowych i innych;
  4. 40 zł netto za 1 m2 za miesiąc - za powierzchnię gruntu używaną pod krótkotrwałą działalność handlowo-usługową na terenie obiektów otwartych.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzyć dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.30
Data udostępnienia: 2010.07.15 18:45:00
Liczba odwiedzin strony: 629 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 04:00:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów