Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 8/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 13.12.2010 w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XIII/119/95 z dnia 25 kwietnia 1995 r. w sprawie zezwolenia na nabywanie i dzierżawienie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nabyć na własność gminy Mikołów niżej wymienione działki, stanowiące własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych:

Nr działki Powierzchnia
[m2]
Cena wylicytowana
w przetargu [zł]
Nr księgi wieczystej
prowadzonej przez
Sąd Rejonowy
w Mikołowie
Położenie
460/112 3 640 35 100,00 2223 obręb Mokre
462/112
463/109
215/2 1 622 6 100,00 21571 obręb Śmiłowice

§2

Środki pieniężne na nabycie nieruchomości określonej w §1 zostaną wypłacone z budżetu miasta dział 700 rozdział 70005 §6050.

§3

Traci moc zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1499/468/10 z dnia 16 listopada 2010 roku.

§4

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.13
Data udostępnienia: 2011.01.03 21:43:44
Liczba odwiedzin strony: 557 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:46:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów