Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1251/220/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 16.06.2010 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1237/206/10 z dnia 10 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 16 ust. 1-9 ustawy z dnia 27.09.1990 r. - Ordynacja wyborcza o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 72 poz. 467) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 72 poz. 847 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmiany w załączniku do zarządzenia nr 1237/206/10 z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. W składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w miejsce osoby wskazanej przez burmistrza Mikołowa - Róży Jarczyk wpisać Małgorzatę Francug.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

§3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy Urzędu Miejskiego Mikołowa.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.16
Data udostępnienia: 2010.07.09 18:36:50
Liczba odwiedzin strony: 688 (ostatnie odwiedziny 2024.07.23 04:02:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów