Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1108/77/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 15.03.2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
      32 900 32 900
dział 758 Różne rozliczenia 32 900  
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 32 900  
    I. Wydatki bieżące, w tym: 32 900  
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 32 900  
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 900  
dział 630 Turystyka   5 000
rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   5 000
    I. Wydatki bieżące, w tym:   5 000
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:   5 000
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   5 000
dział 750 Administracja publiczna   14 900
rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   14 900
    I. Wydatki bieżące, w tym:   14 900
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:   14 900
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   14 900
dział 926 Kultura fizyczna i sport   13 000
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej   5 500
    I. Wydatki bieżące   5 500
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:   5 500
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   5 500
rozdz. 92695 Pozostała działalność   7 500
    I. Wydatki bieżące   7 500
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:   7 500
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   7 500

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.03.15
Data udostępnienia: 2010.04.06 20:52:03
Liczba odwiedzin strony: 654 (ostatnie odwiedziny 2024.07.23 01:14:19)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów