Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1093/62/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 1.03.2010 w sprawie powołania Biura Projektu ds. realizacji projektu pn. "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007÷2013

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą nr XIL/814/2009 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 15.12.2009 w sprawie zatwierdzenia realizacji przez gminę Mikołów projektu pn. "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów "NASA" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

 1. Powołuję Biuro Projektu ds. realizacji projektu pn. "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007÷2013 z siedzibą w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Mikołowskich, przy ul. Karola Miarki 9 w Mikołowie, w następującym składzie:
  • koordynator projektu - Lilianna Nowicka,
  • koordynator merytoryczny - Barbara Juskowiak,
  • specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości - Gabriela Pajor.
 2. Nadzór nad pracami Biura Projektu oraz określenie zakresu obowiązków poszczególnych członków powierzam dyrektorowi Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich pani Elżbiecie Muszyńskiej.

§2

Zadaniem Biura Projektu jest realizacja i prawidłowe rozliczenie projektu pn. "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA", w tym koordynacja działań w poszczególnych szkołach podstawowych biorących udział w projekcie.

§3

 1. Za prawidłową realizację projektu w poszczególnych szkołach podstawowych będą odpowiedzialni szkolni koordynatorzy:
  • z ramienia Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi,
  • z ramienia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej,
  • z ramienia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka,
  • z ramienia Zespołu Szkół nr 2 - Szkoły Podstawowej nr 6,
  • z ramienia Szkoły Podstawowej nr 7,
  • z ramienia Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojciecha Korfantego,
  • z ramienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Szkoły Podstawowej nr 11,
  • z ramienia Zespołu Szkół nr 3 - Szkoły Podstawowej nr 12.
 2. Nadzór nad szkolnymi koordynatorami będą sprawowali dyrektorzy poszczególnych szkół podstawowych.

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.03.01
Data udostępnienia: 2010.03.29 20:21:40
Liczba odwiedzin strony: 870 (ostatnie odwiedziny 2024.06.21 03:00:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów