Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1072/41/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 11.02.2010 w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dziennego Domu Pomocy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz §4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. nr 217, poz. 1837), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Zatwierdza do stosowania Regulamin organizacyjny Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie.

§3

Traci moc Regulamin organizacyjny Dziennego Domu Pomocy zatwierdzony uchwałą nr 376/049/01 Zarządu Miasta Mikołowa z dnia 1 czerwca 2001 roku.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2010 r.

Załącznik do zarządzenia nr 1072/41/2010

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (97 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.02.11
Data udostępnienia: 2010.03.17 18:42:24
Liczba odwiedzin strony: 757 (ostatnie odwiedziny 2024.06.21 02:59:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów