Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1458/427/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 25.10.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
      132 026,00 132 026,00
dział 801 Oświata i wychowanie 132 026,00 132 026,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 100 411,00 72 811,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników   44 830,65
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników   7 910,35
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy   236,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy   42,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 45 066,65  
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 7 952,35  
§ 4260 Zakup energii 41 600,00  
§ 4267 Zakup energii   739,50
§ 4269 Zakup energii   130,50
§ 4270 Zakup usług remontowych   14 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych 654,00  
§ 4307 Zakup usług pozostałych 4 027,00  
§ 4309 Zakup usług pozostałych 711,00  
§ 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet   15,00
§ 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet   3,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   400,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 400,00  
§ 4430 Różne opłaty i składki   654,00
§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   3 272,50
§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   577,50
rozdz. 80104 Przedszkola 21 615,00 57 215,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5 044,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   717,00
§ 4260 Zakup energii   50 700,00
§ 4270 Zakup usług remontowych 16 000,00  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 200,00  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   179,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 49,00  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 432,00  
§ 4430 Różne opłaty i składki 200,00  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 310,00  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 924,00  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   575,00
rozdz. 80110 Gimnazja 10 000,00 2 000,00
§ 4260 Zakup energii 10 000,00  
§ 4270 Zakup usług remontowych   2 000,00

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.25
Data udostępnienia: 2010.11.02 22:03:52
Liczba odwiedzin strony: 470 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:18:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów