Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1294/263/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 30.06.2010 w sprawie zmiany treści zarządzenia burmistrza miasta Mikołów nr 1260/229/10 z dnia 21.06.2010 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Uchylić zapis w zarządzeniu burmistrza Mikołowa:

"§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
      345 356,25 345 356,25
dział 750 Administracja publiczna 345 356,25 345 356,25
rozdz. 75095 Pozostała działalność 345 356,25 345 356,25
    I. Wydatki majątkowe, z tego: 345 356,25 345 356,25
    1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 345 356,25 345 326,25
    a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   345 326,25"

§2

Wprowadzić zapis w zarządzeniu burmistrza Mikołowa:

"§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
      345 356,25 345 356,25
dział 750 Administracja publiczna 345 356,25 345 356,25
rozdz. 75095 Pozostała działalność 345 356,25 345 356,25
    I. Wydatki majątkowe, z tego: 345 356,25 345 356,25
    1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 345 356,25 345 356,25
    a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   345 356,25"

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.30
Data udostępnienia: 2010.07.13 19:53:30
Liczba odwiedzin strony: 601 (ostatnie odwiedziny 2024.05.23 19:14:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów