Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1245/223/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 17.06.2010 w sprawie warunków sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 marca 2008 r. nr XX/310/2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury oraz z dnia 22 kwietnia 2008 r. nr XXI/337/2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Żwirki i Wigury oraz protokołu z przetargu przeprowadzonego w dniu 14 maja 2010 r., burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wyrazić zgodę na sprzedaż działki nr 2910/106 o powierzchni 0,3439 ha, zapisanej w KW 55950 Sądu Rejonowego w Mikołowie, na warunkach określonych w protokole z przetargu z dnia 14.05.2010 r.

§2

Działka nr 2910/106 powstała w wyniku podziału działek: 2889/66, 2890/66, 1868/107, 1870/106 na działki: 2910/106, 2911/106, 2912/106, 2913/106, 2914/106, 2915/106, 2916/106, 2917/106, 2918/106, 2919/106 na podstawie decyzji nr BGM 3-74301/78/08/09 z dnia 1.06.2009 r. burmistrza Mikołowa.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.17
Data udostępnienia: 2010.07.09 18:36:49
Liczba odwiedzin strony: 644 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:27:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów