Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1184/153/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 28.04.2010 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2004 nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), art. 30 ust. 1, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wykonać prawo pierwokupu prawa własności niezabudowanej działki nr 1317/82 o powierzchni 0,0705 ha, objętej księgą wieczystą KW nr 47688 Sądu Rejonowego w Mikołowie, położonej przy ul. Paprotek w Mikołowie, obręb Kamionka, w odniesieniu do której została sporządzona warunkowa umowa sprzedaży z dnia 31 marca 2010 r. Rep. A 8196/2010 w Kancelarii Notarialnej w Mikołowie, Rynek 18 przed notariuszem Aleksandrą Gramała.

§2

Należność w kwocie 125 000,00 zł płatna z działu 700 rozdz. 70005 §6050.

§3

Zarządzenie stanowi podstawę do złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.04.28
Data udostępnienia: 2010.06.14 19:57:25
Liczba odwiedzin strony: 559 (ostatnie odwiedziny 2024.07.03 07:47:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów