Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1039/8/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 19.01.2010 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      2 365 136,63 2 365 136,63
dział 600 Transport i łączność 1 447 100,00 1 447 100,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 1 447 100,00 1 447 100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   1 417 100,00
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 247 100,00  
§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000,00  
§ 6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   30 000,00
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 720,26 900 720,26
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 900 720,26 900 720,26
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 720,26  
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   900 720,26
dział 926 Kultura fizyczna i sport 17 316,37 17 316,37
rozdz. 92601 Obiekty sportowe 17 316,37 17 316,37
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 316,37  
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   17 316,37

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.01.19
Data udostępnienia: 2010.02.03 16:57:48
Liczba odwiedzin strony: 690 (ostatnie odwiedziny 2024.07.23 01:21:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów