Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1187/156/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 30.04.2010 w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Ustalić stawkę czynszu najmu części działki nr 1940/76, o powierzchni 100 m2 zapisanej w KW nr 48242, na terenie otwartego Kąpieliska Miejskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 38, w celu usytuowania na niej sprzętu mechanicznego, w wysokości 1,50 zł netto za 1 m2.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzyć dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.04.30
Data udostępnienia: 2010.06.14 19:57:23
Liczba odwiedzin strony: 558 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:28:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów