Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1448/417/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 20.10.2010 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Mikołowa

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadzam zmiany w załączniku nr 1 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Mikołowa wprowadzonego zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 777/127/09 z dnia 12 czerwca 2009 r. "Zasady przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego, okularów korygujących wzrok dla pracowników urzędu miasta oraz zapewnienia profilaktycznych posiłków, napojów oraz umundurowania dla strażników straży miejskiej w tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego, okularów korygujących wzrok"

 1. poprzez dodanie w tabeli dla stanowiska goniec:
   Lp. Stanowisko Wykaz odzieży
  i obuwia roboczego
  Okres
  używania
  [mies.]
  Wykaz środków
  ochrony indywidualnej
  Okres
  używania
  [mies.]
  8. Goniec        
         
         
         
  Kalosze lub śniegowce 12    
 2. w tabeli średnich cen podstawowych rodzajów odzieży i obuwia punktu 16 o treści: kalosze lub śniegowce cena 60 zł.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.20
Data udostępnienia: 2010.10.28 19:08:41
Liczba odwiedzin strony: 522 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:19:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów