Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1290/259/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 24.06.2010 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołuję komisję konkursową dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie w składzie:

 • przedstawiciele organu prowadzącego:
  • Adam Zawiszowski przewodniczący komisji,
  • Barbara Wilkoszyńska,
  • Elżbieta Muszyńska;
 • przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego:
  • Anna Kozowska,
  • Franciszek Marcol;
 • przedstawiciel Rady Pedagogicznej:
  • Katarzyna Marciniak;
 • przedstawiciel rodziców:
  • Marta Olszewska;
 • przedstawiciele związków zawodowych:
  • Halina Wróbel (ZNP),
  • Janusz Gracka ("Solidarność").

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.24
Data udostępnienia: 2010.07.13 19:53:28
Liczba odwiedzin strony: 795 (ostatnie odwiedziny 2024.06.20 15:23:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów