Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1343/312/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 30.08.2010 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XLVI/938/2010 z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nabyć na rzecz gminy prawo użytkowania wieczystego działek nr 1463/82, 1464/82 i 1839/76 o łącznej powierzchni 291 m2 zapisanych w księdze wieczystej 57291 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Mikołowie, stanowiących własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach za cenę 17 751,00 zł.

§2

Środki pieniężne na nabycie nieruchomości określonej w §1 zostaną wypłacone z budżetu miasta dział 700 rozdział 70005 §6050.

§3

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.08.30
Data udostępnienia: 2010.09.09 21:17:42
Liczba odwiedzin strony: 494 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:25:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów