Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1467/436/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 27.10.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie: częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr LI/1043/2010 z dnia 26.10.2010 r., wprowadzić następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok.

§1

Zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 1 770 800 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 1 710 800
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 6 200
§ 0830 Wpływy z usług 6 200
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 19 000
§ 0830 Wpływy z usług 19 000
rozdz. 80104 Przedszkola 1 682 000
§ 0830 Wpływy z usług 1 682 000
rozdz. 80110 Gimnazja 3 600
§ 0830 Wpływy z usług 3 600
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60 000
rozdz. 85395 Pozostała działalność 60 000
§ 0830 Wpływy z usług 60 000

§2

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 1 770 800 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 1 710 800
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 710 800
§ 0830 Wpływy z usług 1 710 800
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60 000
rozdz. 85305 Żłobki 60 000
§ 0830 Wpływy z usług 60 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.27
Data udostępnienia: 2010.11.03 21:50:35
Liczba odwiedzin strony: 528 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 09:00:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów