Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1478/447/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 28.10.2010 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Mikołów

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (tekst jednolity Dz. U. z 2009 nr 152 poz. 1223 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) a także §§ 14, 15 i 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. nr 128, poz. 861) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.10.2010 w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 208, poz. 1375), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadza się zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miasta Mikołów zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§2

Z dniem 1 stycznia 2011 r. traci moc zarządzenie nr 831/181/09 z dn. 30.07.2009 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Mikołów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Załączniki nr 1-6 do zarządzenia nr 1478/447/2010

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (290 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.28
Data udostępnienia: 2010.11.16 19:39:04
Liczba odwiedzin strony: 1035 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:17:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów