Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1434/403/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 11.10.2010 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod ul. Parkową

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały nr XL/363/97 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie nabywania gruntów przeznaczonych pod inwestycje drogowe oraz uchwały nr XXIII/311/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie załącznika do uchwały nr XL/363/97 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 kwietnia 1997 r. dotyczącej nabywania gruntów przeznaczonych pod inwestycje drogowe, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nabyć nieodpłatnie na rzecz gminy Mikołów działkę nr 2266/90, o powierzchni 945 m2, stanowiącą współwłasność [...], zapisaną w księdze wieczystej KW nr 3323 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

§2

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.11
Data udostępnienia: 2010.10.22 20:46:32
Liczba odwiedzin strony: 536 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 02:18:10)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów