Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1255/224/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 17.06.2010 w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z zasadami i procedurami ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej oraz ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych - zatwierdzonymi przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wchodzącymi w życie 27 kwietnia 2010 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołać Komisję ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej w składzie:

  1. Jerzy Karwot, naczelnik Wydziału Komunalnego - przewodniczący,
  2. Leszek Wolski, kierownik Referatu UM,
  3. Janusz Marczyk, kierownik Dz. Wodociągów Zakładu Inżynierii Miejskiej sp. z o.o.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.17
Data udostępnienia: 2010.07.09 18:36:46
Liczba odwiedzin strony: 633 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:27:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów