Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1460/429/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 27.10.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie: częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr LI/1036/2010 z dnia 26.10.2010 r., wprowadzić następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok.

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 38 621,16 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 38 621,16
rozdz. 80110 Gimnazja 38 621,16
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 25 815,49
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 555,67
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 012,50
§ 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 237,50

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 38 621,16 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 38 621,16
rozdz. 80110 Gimnazja 38 621,16
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 213,87
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 096,57
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 711,17
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 301,15
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy 277,85
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 49,03
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 057,81
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 892,55
§ 4307 Zakup usług pozostałych 9 562,50
§ 4309 Zakup usług pozostałych 1 687,50
§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 550,00
§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450,00
§ 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 442,99
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 78,17
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 012,50
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 237,50

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.27
Data udostępnienia: 2010.11.03 21:50:34
Liczba odwiedzin strony: 566 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 20:46:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów