Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1526/495/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 26.11.2010 w sprawie stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadzić z dniem 1 stycznia 2011 roku stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego znajdującego się na os. A. Mickiewicza 20 w Mikołowie, w wysokości 6,00 zł netto za 1 m2, dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., z siedzibą w Mikołowie, ul. L. Waryńskiego 2. Stawka ta obowiązuje do dnia 31 czerwca 2011 roku.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzyć kierownikowi Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.11.26
Data udostępnienia: 2010.12.22 23:25:30
Liczba odwiedzin strony: 456 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:12:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów