Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1177/146/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 27.04.2010 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego i Procedur Audytu Wewnętrznego

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadzam Kartę Audytu Wewnętrznego do stosowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Mikołowa. Karta, stanowiąca załącznik do zarządzenia, określa szczegółowe zasady działania audytu wewnętrznego. Treść Karty Audytu Wewnętrznego dostępna jest na stronie internetowej urzędu: www.bip.mikolow.eu, w zakładce urząd miasta/biura urzędu/biuro audytu wewnętrznego.

§2

Wprowadzam Księgę Procedur Audytu Wewnętrznego. Księga określa podstawowe zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego oraz zawiera konkretne procedury działania audytora. Treść Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego jest do wglądu w Biurze Audytu Wewnętrznego.

§3

Uchylam zarządzenie nr 42/111/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 4 maja 2004 roku w sprawie wprowadzenia Statutu Audytu Wewnętrznego.

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam audytorowi wewnętrznemu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do zarządzenia nr 1177/146/2010

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (84 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.04.27
Data udostępnienia: 2010.06.14 19:57:22
Liczba odwiedzin strony: 681 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:28:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów