Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1520/489/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 25.11.2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
      317 241,40 317 241,40
dział 750 Administracja publiczna 312 741,40 312 741,40
rozdz. 75095 Pozostała działalność 312 741,40 312 741,40
    I. Wydatki bieżące, w tym: 28 290,35 28 290,35
    1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   28 290,35
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   28 290,35
    2.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 28 290,35  
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 284 451,05 284 251,05
    1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: 284 451,05 284 251,05
    a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 284 451,05  
dział 801 Oświata i wychowanie 4 500,00 4 500,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 3 000,00 3 000,00
    I. Wydatki bieżące, w tym:   3 000,00
    1.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   3 000,00
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 3 000,00  
    1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: 3 000,00  
    a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 000,00  
rozdz. 80110 Gimnazja 1 500,00 1 500,00
    I. Wydatki bieżące, w tym: 1 500,00  
    1.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 500,00  
    II. Wydatki majątkowe, w tym:   1 500,00
    1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:   1 500,00
    a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   1 500,00

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.11.25
Data udostępnienia: 2010.12.22 23:25:29
Liczba odwiedzin strony: 494 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 09:37:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów