Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1344/313/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 31.08.2010 w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1000/350/09 z dnia 11.12.2009 r. dot. wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Uchyla się załącznik nr 1 do zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1000/350/09 z dnia 11.12.2009 r., dot. Instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów oraz wprowadza nowy załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 2 pozostaje bez zmian.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.

Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 1344/313/2010

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (129 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.08.31
Data udostępnienia: 2010.09.09 21:17:38
Liczba odwiedzin strony: 524 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:25:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów