Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1525/494/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 26.11.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
      6 770 6 770
dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 394 1 394
rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie 1 394 1 394
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 316  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 77  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 394
§ 4300 Zakup usług pozostałych 774  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 227  
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 002 4 002
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 002 4 002
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   2
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   4 000
§ 4270 Zakup usług remontowych 502  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 000  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 500  
dział 926 Kultura fizyczna i sport 1 374 1 374
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 374 1 374
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 414  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 960  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   1 374

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.11.26
Data udostępnienia: 2010.12.22 23:25:29
Liczba odwiedzin strony: 530 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 19:38:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów