Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1064/33/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 8.02.2010 w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miasta Mikołowa

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy (j.t.: Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadzam zmiany w załączniku nr 1 do Regulaminu pracy Urzędu Miasta Mikołowa wprowadzonego zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 777/127/09 z dnia 12 czerwca 2009 r. "Zasady przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego, okularów korygujących wzrok dla pracowników urzędu miasta oraz zapewnienia profilaktycznych posiłków, napojów oraz umundurowania dla strażników straży miejskiej w tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego, okularów korygujących wzrok":

 1. poprzez dodanie dla wymienionych poniżej stanowisk pozycji:
  Lp. Stanowisko Wykaz odzieży i obuwia roboczego Okres używania [mies] Wykaz środków ochrony indywidualnej Okres używania [mies]
  3. Robotnik gospodarczy        
         
         
  Dwa ręczniki 24    
  4. Sprzątaczka        
     
     
  Dwa ręczniki 24
  7. Pracownicy Straży Miejskiej        
     
  Dwa ręczniki 24
 2. punkt 11 otrzymuje brzmienie:
  "Pracownikom Straży Miejskiej wykonującym prace w warunkach szczególnie uciążliwych (temperatura poniżej 0°C w czasie pracy na otwartej przestrzeni) - zapewnia się posiłki profilaktyczne. Posiłek wydawany jest dziennie na podstawie bonu żywnościowego, którego wartość jest corocznie ustalana przez pracodawcę w oparciu o wniosek Komendanta Straży Miejskiej. Posiłki profilaktyczne wydawane są w okresie od 1 listopada do 31 marca na podstawie umowy zawartej z placówką gastronomiczną, wartość stawki kalorycznej dla 1 posiłku ustala się na 1000 kcal.".

§2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.02.08
Data udostępnienia: 2010.03.17 18:42:26
Liczba odwiedzin strony: 738 (ostatnie odwiedziny 2024.07.09 13:00:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów