Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1038/7/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 18.01.2010 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t.: Dz. U. 2004 nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), art. 30 ust. 1, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wykonać prawo pierwokupu użytkowania wieczystego działki:

Nr działki Powierzchnia [ha] Nr księgi wieczystej
prowadzonej w Sądzie Rejonowym
w Mikołowie
Cena brutto Położenie
545/45 0,5770 65053 963 800,00 zł ul. Wyzwolenia, obręb Mikołów

W odniesieniu do tej działki została sporządzona warunkowa umowa sprzedaży z dnia 29.12.2009 r. Rep. A nr 11750/2009 w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Dworcowej 3 przed notariuszem Katarzyną Stencel.

§2

Środki pieniężne na nabycie nieruchomości określonej w §1 zostaną wypłacone z budżetu miasta dział 700 rozdział 70005 §6050.

§3

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.01.18
Data udostępnienia: 2010.02.01 19:58:47
Liczba odwiedzin strony: 665 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 16:27:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów