Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1291/260/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 24.06.2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 nr 97, poz. 674 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Tatiany Cofały - nauczycielki Przedszkola nr 3, w składzie:

 • przewodniczący komisji mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor przedszkola mgr Danuta Czaja,
 • ekspert z listy MEN mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN mgr Danuta Bałon,
 • przedstawiciel Kuratorium mgr Anna Kozowska.

§2

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Joanny Pyrtek - nauczycielki Przedszkola nr 9, w składzie:

 • przewodniczący komisji mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor przedszkola Teresa Sieradzka,
 • ekspert z listy MEN mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN mgr Danuta Bałon,
 • przedstawiciel Kuratorium mgr Anna Kozowska,
 • przedstawiciel ZNP mgr Ewelina Kukla.

§3

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Katarzyny Cichockiej - nauczycielki Przedszkola nr 6, w składzie:

 • przewodniczący komisji mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor przedszkola mgr Beata Dzida,
 • ekspert z listy MEN mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN mgr Danuta Bałon,
 • przedstawiciel Kuratorium mgr Anna Kozowska.

§4

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Karoliny Pijar - nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, w składzie:

 • przewodniczący komisji mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły mgr inż. Aleksandra Blacha,
 • ekspert z listy MEN mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN mgr Jolanta Bendkowska,
 • przedstawiciel Kuratorium mgr Anna Kozowska,
 • przedstawiciel ZNP mgr Ewelina Kukla.

§5

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Iwony Gnizy - nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w składzie:

 • przewodniczący komisji mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły mgr inż. Aleksandra Blacha,
 • ekspert z listy MEN mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN mgr Jolanta Bendkowska,
 • przedstawiciel Kuratorium mgr Anna Kozowska,
 • przedstawiciel ZNP mgr Ewelina Kukla.

§6

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Magdaleny Goliasz-Celder - nauczycielki Zespołu Szkół nr 2, w składzie:

 • przewodniczący komisji mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły mgr Teresa Benisz,
 • ekspert z listy MEN mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN mgr Irena Chwiałkowski,
 • przedstawiciel Kuratorium mgr Małgorzata Wróbel,
 • przedstawiciel ZNP mgr Ewelina Kukla.

§7

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Izabeli Poloczek-Bielas - nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, w składzie:

 • przewodniczący komisji mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły mgr inż. Aleksandra Blacha,
 • ekspert z listy MEN mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN mgr Irena Radomska,
 • przedstawiciel Kuratorium mgr Małgorzata Wróbel,
 • przedstawiciel ZNP pani mgr Ewelina Kukla.

§8

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Małgorzaty Brzęk - nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, w składzie:

 • przewodniczący komisji mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły mgr inż. Aleksandra Blacha,
 • ekspert z listy MEN mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN mgr Irena Radomska,
 • przedstawiciel Kuratorium mgr Małgorzata Wróbel,
 • przedstawiciel ZNP mgr Ewelina Kukla.

§9

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Katarzyny Pańczyk - nauczycielki Gimnazjum nr 2, w składzie:

 • przewodniczący komisji mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły dr Stanisław Michalski,
 • ekspert z listy MEN mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN mgr Irena Radomska,
 • przedstawiciel Kuratorium mgr Małgorzata Wróbel,
 • przedstawiciel ZNP mgr Bronisława Hoffman.

§10

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Joanny Grochowskiej-Pietryji - nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, w składzie:

 • przewodniczący komisji mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły mgr inż. Aleksandra Blacha,
 • ekspert z listy MEN mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN mgr Grażyna Przątka,
 • przedstawiciel Kuratorium mgr Małgorzata Wróbel,
 • przedstawiciel ZNP mgr Ewelina Kukla.

§11

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Katarzyny Ambroży - nauczycielki Zespołu Szkół nr 2, w składzie:

 • przewodniczący komisji mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły mgr Teresa Benisz,
 • ekspert z listy MEN mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN mgr Grażyna Przątka,
 • przedstawiciel Kuratorium mgr Małgorzata Wróbel,
 • przedstawiciel ZNP mgr Ewelina Kukla.

§12

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Emilii Mokrzyckiej - nauczycielki Gimnazjum nr 2, w składzie:

 • przewodniczący komisji mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły dr Stanisław Michalski,
 • ekspert z listy MEN mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN mgr Grażyna Przątka,
 • przedstawiciel Kuratorium mgr Małgorzata Wróbel.

§13

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Oliwii Pietrygi - nauczycielki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w składzie:

 • przewodniczący komisji mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły mgr Katarzyna Bigaj,
 • ekspert z listy MEN mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN mgr Grażyna Przątka,
 • przedstawiciel Kuratorium mgr Małgorzata Wróbel,
 • przedstawiciel ZNP mgr Helena Obajtek.

§14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.06.24
Data udostępnienia: 2010.07.13 19:53:20
Liczba odwiedzin strony: 1191 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 02:30:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów