Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1058/27/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 1.02.2010 w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu burmistrza Mikołowa nr 1054/023/10 z dnia 27.01.2010 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Uchylić zapis w zarządzeniu burmistrza Mikołowa nr 1054/023/10 z dnia 27.01.2010 roku:

"§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      92 608 92 608
dział 801 Oświata i wychowanie 92 608 92 608
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   36 000
    1.Wydatki bieżące   36 000
    - z tego związane z realizacją ich zadań statutowych   36 000
rozdz. 80104 Przedszkola 56 608 56 608
    1.Wydatki bieżące 56 608  
    - z tego związane z realizacją ich zadań statutowych 56 608  
    2.Wydatki majątkowe   56 608
    - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne   56 608
rozdz. 80148 Stołówki szkolne 36 000  
    1.Wydatki bieżące 36 000  
    - w tym wydatki jednostek budżetowych 36 000  
    - z tego związane z realizacją ich zadań statutowych 36 000"  

§2

Wprowadzić zapis w zarządzeniu burmistrza Mikołowa nr 1054/023/10 z dnia 27.01.2010 roku:

"§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
      92 608 92 608
dział 801 Oświata i wychowanie 92 608 92 608
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   36 000
    1.Wydatki bieżące   36 000
    - w tym wydatki jednostek budżetowych   36 000
    - z tego związane z realizacją ich zadań statutowych   36 000
rozdz. 80104 Przedszkola 56 608 56 608
    1.Wydatki bieżące 56 608  
    - z tego związane z realizacją ich zadań statutowych 56 608  
    2.Wydatki majątkowe   56 608
    - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne   56 608
rozdz. 80148 Stołówki szkolne 36 000  
    1.Wydatki bieżące 36 000  
    - w tym wydatki jednostek budżetowych 36 000  
    - z tego związane z realizacją ich zadań statutowych 36 000"  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.02.01
Data udostępnienia: 2010.03.01 17:21:55
Liczba odwiedzin strony: 720 (ostatnie odwiedziny 2024.07.23 01:10:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów