Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1415/384/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 29.09.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie: częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr L/1025/2010 z dnia 28.09.2010 r., wprowadzić następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok.

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 6 311,12 zł.

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 386,12
rozdz. 01095 Pozostała działalność 5 386,12
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 729,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 657,12
    Rada Sołecka - Borowa Wieś - (6 311,12 zł)
Rada Sołecka Mokre - 925,00 zł
 
dział 750 Administracja publiczna 925,00
rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
§ 4300 Zakup usług pozostałych
Rada Sołecka Mokre - 925,00 zł
925,00

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 6 311,12 zł.

dział 630 Turystyka 2 729,00
rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 729,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych
Rada Sołecka - Borowa Wieś - 2 729,00 zł
2 729,00
dział 921 Kultura i ochrona 3 583,12
rozdz. 92195 Pozostała działalność 3 582,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 582,12

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.09.29
Data udostępnienia: 2010.10.14 22:20:10
Liczba odwiedzin strony: 506 (ostatnie odwiedziny 2024.05.22 20:00:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów