Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1143/112/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 31.03.2010 w sprawie powierzenia Zarządowi Szkół i Przedszkoli Mikołowskich realizacji projektu pn. "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą nr XIL/814/2009 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 15.12.2009 w sprawie zatwierdzenia realizacji przez gminę Mikołów projektu pn. "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów "NASA" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powierzyć Zarządowi Szkół i Przedszkoli Mikołowskich - jednostce organizacyjnej gminy Mikołów realizację projektu pn. "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007÷2013.

§2

Projekt pn. "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA" jest realizowany i rozliczany przez Biuro Projektu powołane odrębnym zarządzeniem.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.03.2010 r.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.03.31
Data udostępnienia: 2010.04.16 17:21:40
Liczba odwiedzin strony: 670 (ostatnie odwiedziny 2024.05.24 02:35:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów