Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1342/311/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 26.08.2010 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z §3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. nr 95, poz. 612), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Ustalić termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku - "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2010/2011 dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Mikołów do dnia 24 września 2010 roku.

§2

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć po upływie terminu określonego w §1, jednakże nie później niż do 30 września 2010 roku.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzyć dyrektorom szkół.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.08.26
Data udostępnienia: 2010.09.09 21:17:44
Liczba odwiedzin strony: 556 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 03:33:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów