Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1483/452/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 29.10.2010 w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1297/266/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz §2 uchwały nr XL/790/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz powierzenia burmistrzowi Mikołowa uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

W załączniku nr 1 do zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1297/266/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w części g) Cennika opłat uchylić postanowienia dotyczące godzin udostępniania obiektu, tj. "godz. 16:00-22:00" oraz "godz. 7:00-22:00".

§2

Wykonanie zarządzenia powierzyć dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2010 roku.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.29
Data udostępnienia: 2010.11.18 17:33:43
Liczba odwiedzin strony: 477 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:16:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów