Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1301/270/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 7.07.2010 w sprawie odpłatności za pobyt i usługi w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i uchwały nr XLIV/891/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 marca 2010 r., burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Ustalić następujące opłaty za pobyt i usługi świadczone przez Dzienny Dom Pomocy w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 12, w wysokości:

  1. za korzystanie ze śniadania i obiadu 4,80 zł;
  2. za usługi z pobytem (dla osób dochodzących) oraz dla osób wymagających pomocy opiekuna (usługa bez pobytu) 100,00 zł;,
  3. za korzystanie z jednego gorącego posiłku 3,80 zł;,
  4. za otrzymanie suchego prowiantu na dni wolne od pracy 3,80 zł;
  5. za korzystanie z kąpieli (jednorazowo) 2,00 zł;,
  6. za korzystanie z prania odzieży (jednorazowo) 2,00 zł.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzyć kierownikowi Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.07.07
Data udostępnienia: 2010.07.15 18:44:59
Liczba odwiedzin strony: 554 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:26:38)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów