Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1205/174/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 17.05.2010 w sprawie warunków przedłużenia prawa użytkowania wieczystego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 236 Kodeksu cywilnego, w związku z uchwałą nr XIL/817/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie przedłużenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Na Wzgórzu, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Przedłużyć użytkowania wieczystego działki nr 927/206 o powierzchni 0,2257 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 28555 Sądu Rejonowego w Mikołowie, położonej przy ul. Na Wzgórzu, obręb Mikołów na rzecz użytkowników wieczystych [...] w 24/36 częściach, [...] w 6/36 częściach oraz [...] w 6/36 częściach na okres 40 lat.

§2

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenu określonego dla potrzeb planu jako Gniotek, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXII/483/2005 z dnia 22.03.2005 określony jest jako:

  • 111 MNU - tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy.

§3

Cena nieruchomości wynosi 270 073,00 zł. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oddanej na cele mieszkaniowe, płatna do 31 marca każdego roku bez osobnego wezwania, wynosi 1% ceny tj. 2 700,70 zł. Opłata opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług - VAT w wysokości 22%, co stanowi kwotę 594,15 zł. Opłata roczna za okres od czerwca do grudnia 2010 r. wynosi 1 921,99 zł, w tym: opłata 1 575,40 zł oraz 346,59 zł podatek od towarów i usług - VAT.

§4

Terminy uiszczenia opłaty rocznej w 2010 r.:

  1. przed zawarciem umowy notarialnej kwotę 525,40 zł + 115,59 zł VAT = 640,99 zł,
  2. do 30 września 2010 r. kwotę 525,00 zł + 115,50 zł VAT = 640,50 zł,
  3. do 15 grudnia 2010 r. kwotę 525,00 zł + 115,50 zł VAT = 640,50 zł.

§5

Koszty umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi nabywca.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.05.17
Data udostępnienia: 2010.06.19 21:56:12
Liczba odwiedzin strony: 690 (ostatnie odwiedziny 2024.06.20 04:22:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów