Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1117/86/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 18.03.2010 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Zatwierdzić Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Traci moc zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 544/244/08 z dnia 1 października 2008 r.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzyć kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do zarządzenia nr 1117/86/2010

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (196 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.03.18
Data udostępnienia: 2010.04.09 18:21:27
Liczba odwiedzin strony: 620 (ostatnie odwiedziny 2024.05.21 14:47:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów