Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1374/343/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 14.09.2010 w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Żwirki i Wigury

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały nr XLIX/997/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy udziałów w nieruchomości, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nabyć nieodpłatnie od [...] na rzecz gminy Mikołów udział wynoszący 4/100 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2701/66, o powierzchni 24 m2, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 65823, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

§2

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.09.14
Data udostępnienia: 2010.10.02 21:44:44
Liczba odwiedzin strony: 546 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 23:57:26)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów