Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1130/99/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 31.03.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie: częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XLIV/884/2010 z dnia 30.03.2010 r., wprowadzić następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok.

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 1 854 331,87 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 1 854 331,87
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 1 854 331,87
§ 2007 Dotacja 1 576 182,09
§ 2009 Dotacja 278 149,78

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 854 331,87 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 1 854 331,87
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 1 854 331,87
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 117,35
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 374,65
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 595,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 929,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 291,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 404,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 752 368,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 132 771,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 9 138,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 612,00
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 187 859,00
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 33 151,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych 410 313,74
§ 4309 Zakup usług pozostałych 72 408,13
§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 060,00
§ 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 540,00
§ 4757 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 37 400,00
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 6 600,00
§ 6068 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 104 040,00
§ 6069 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 360,00

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.03.31
Data udostępnienia: 2010.04.14 18:15:14
Liczba odwiedzin strony: 562 (ostatnie odwiedziny 2024.05.24 02:18:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów