Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1327/296/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 5.08.2010 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy Mikołów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w wykonaniu uchwały nr XXIII/375/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2008-2012, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Sprzedaż lokali mieszkalnych, będących własnością gminy Mikołów, w budynkach wymienionych poniżej, na warunkach określonych w protokołach uzgodnień sporządzanych w stosunku do każdego ze sprzedawanych lokali mieszkalnych.

 Lp. Ulica / osiedle   Nr budynku
1 os. A. Mickiewicza 2
2   4
3   5
4   6
5   10
6   11
7   12
8   14
9   15
10   16
11   17
12   18
13   19
14   20
15   21
16 ul. Żwirki i Wigury 9
17   33
18   39
19   42
20   44
21   46
22 ul. Konstytucji 3 Maja 57
23   67
24 ul. Górnicza 3
25   4
26   6
27   8
28 os. C. K. Norwida 2
29   4
30   6
31 os. Grunwaldzkie 1
32   2
33   3
34   4
35   6
36   8
37   9
38   10
39   11
40   12
41   13
42   14
43 ul. J. Bluszcza a÷f 9
44 ul. K. Miarki 26

§2

Zarządzenie niniejsze stanowi podstawę do zawarcia umów notarialnych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.08.05
Data udostępnienia: 2010.08.26 19:19:07
Liczba odwiedzin strony: 483 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:26:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów