Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1199/168/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 13.05.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
      76 397 76 397
dział 801 Oświata i wychowanie 76 397 76 397
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 45 000 45 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   42 000
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   2 000
§ 4260 Zakup energii 44 000  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   1 000
rozdz. 80103 Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych 10 000 10 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   10 000
§ 4260 Zakup energii 10 000  
rozdz. 80104 Przedszkola 7 904 11 104
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 894  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 450  
§ 4260 Zakup energii 300  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 110  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   3 630
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej    3 393
§ 4410 Podróże służbowe krajowe   180
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   3 200
§ 4480 Podatek od nieruchomości   1
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  350  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 800  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   700
rozdz. 80110 Gimnazja 12 500 9 300
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   7 300
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   2 000
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 993 993
§ 4430 Różne opłaty i składki 193  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   993
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 800  

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.05.13
Data udostępnienia: 2010.06.19 21:56:10
Liczba odwiedzin strony: 559 (ostatnie odwiedziny 2024.07.23 03:54:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów