Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1171/140/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 22.04.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
      12 431 942,67 12 431 942,67
dział 750 Administracja publiczna 2 062 262,00 2 062 262,00
rozdz. 75095 Pozostała działalność 2 062 262,00 2 062 262,00
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 062 262,00  
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   2 062 262,00
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 195 414,59 10 195 414,59
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 5 886 879,74 5 886 879,74
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 886 879,74  
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   5 886 879,74
rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 4 308 534,85 4 308 534,85
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 308 534,85  
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   4 308 534,85
dział 926 Kultura fizyczna i sport 174 266,08 174 266,08
rozdz. 92601 Obiekty sportowe 174 266,08 174 266,08
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 174 266,08  
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   174 266,08

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.04.22
Data udostępnienia: 2010.05.28 16:46:12
Liczba odwiedzin strony: 555 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:28:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów