Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1040/9/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 19.01.2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
      215 000 215 000
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 215 000 215 000
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 215 000 215 000
    - z tego wydatki jednostek budżetowych 215 000  
    - w tym wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 215 000  
    2. Wydatki majątkowe   215 000
    inwestycyjne   215 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      215 000 215 000
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 215 000 215 000
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 215 000 215 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 100 000  
§ 4430 Różne opłaty i składki 100 000  
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 15 000  
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   215 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.01.19
Data udostępnienia: 2010.02.03 16:57:44
Liczba odwiedzin strony: 477 (ostatnie odwiedziny 2021.10.11 16:09:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów