Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1443/412/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 18.10.2010 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr II/9/94 z dnia 19 lipca 1994 roku w sprawie przejmowania na rzecz gminy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nabyć nieodpłatnie na rzecz gminy działki stanowiące własność Skarbu Państwa:
 Nr działki  Powierzchnia [m2]  Nr księgi wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Położenie / przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego m. Mikołowa
412/71 2 224 962 Mikołów Paniowy / pod istniejącą drogę dojazdową
i 415/71 262
1741/65 64 67480 Mikołów Mokre / poszerzenie ul. Jeżynowej
1742/65 979 Mikołów Mokre / pod budowę przepompowni
880/36 426 17016 Mikołów / pod projektowaną drogę zbiorczą
i 883/36 1 335
862/21 1 918 61954 Mikołów Borowa Wieś / zajęta pod drogę dojazdową od ul. Piaskowej
1643/38 25 2223 Mikołów Mokre / na poszerzenie ul. Kolonia Huta

§2

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.10.18
Data udostępnienia: 2010.10.28 19:08:41
Liczba odwiedzin strony: 529 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:20:03)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów