Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1217/186/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 25.05.2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 100 000,00 zł.
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 000,00
  rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 000,00
      w tym dotacje 100 000,00

  Źródło zwiększenia dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 100 000,00 zł.
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 000,00
  rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 000,00
      1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 60 000,00
      b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 000,00
      2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00

§2

Dokonać zmian w załączniku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2010 roku.

§3

Plan po zmianach - dochody 137 134 590,37 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 164 129 172,90 zł.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.05.25
Data udostępnienia: 2010.06.21 18:39:51
Liczba odwiedzin strony: 680 (ostatnie odwiedziny 2024.07.23 03:43:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów