Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej
 Strona archiwalna z dnia 2008.02.12 23:33:38 powrót do aktualnej strony
 

Uchwały Rady Miejskiej z 2002 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku

 

Uchwała Przedmiot
XLI/634/2005
z dnia 20.12.2005
w sprawie wprowadzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mikołów na lata 2006-2015
XLI/633/2005
z dnia 20.12.2005
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Marii Kownackiej w Mikołowie
XLI/632/2005
z dnia 20.12.2005
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
XLI/631/2005
z dnia 20.12.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XLI/630/2005
z dnia 20.12.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XLI/629/2005
z dnia 20.12.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XLI/628/2005
z dnia 20.12.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XLI/627/2005
z dnia 20.12.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XLI/626/2005
z dnia 20.12.2005
w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2006
XL/625/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie Programu współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi w roku 2006
XL/624/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/468/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. dot. sprzedaży prawa do zwrotu nakładów poniesionych na obiekty Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego "Starganiec"
XL/623/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości położonej przy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie
XL/622/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie zamiany nieruchomości
XL/621/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Zielonej
XL/620/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XL/619/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XL/618/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXII/281/2000 z dnia 18 stycznia 2000 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XL/617/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie wniesienia dodatkowego aportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie
XL/616/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
XL/615/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006
XL/614/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny
XL/613/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2006
XL/612/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2006 rok
XL/611/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XL/610/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XL/609/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XL/608/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XL/607/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XL/606/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XL/605/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XL/604/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XL/603/2005
z dnia 29.11.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXIX/602/2005
z dnia 2.11.2005
w sprawie zmiany uchwały nr VII/86/2003 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych
XXXIX/601/2005
z dnia 2.11.2005
w sprawie zgłoszenia wniosku "Budowa kanalizacji w sołectwach Borowa Wieś i Bujaków oraz dzielnicy Nowy Świat w Mikołowie" do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska oraz współfinansowania zadania przez gminę Mikołów
XXXIX/600/2005
z dnia 2.11.2005
w sprawie zgłoszenia wniosku "Kompleksowa rewitalizacja terenu poprzemysłowego - budowa krytej pływalni i przebudowa układu komunikacyjnego w Mikołowie" do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska oraz współfinansowania zadania przez gminę Mikołów
XXXVIII/599/2005
z dnia 25.10.2005
w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla burmistrza Mikołowa
XXXVIII/598/2005
z dnia 25.10.2005
w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję
XXXVIII/597/2005
z dnia 25.10.2005
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXXVIII/596/2005
z dnia 25.10.2005
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
XXXVIII/595/2005
z dnia 25.10.2005
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie przy ul. Jodłowej
XXXVIII/594/2005
z dnia 25.10.2005
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ulicach Dębowa i Strzechy w Mikołowie
XXXVIII/593/2005
z dnia 25.10.2005
w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Mikołów w 2006 roku
XXXVIII/592/2005
z dnia 25.10.2005
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
XXXVIII/591/2005
z dnia 25.10.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVIII/590/2005
z dnia 25.10.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVIII/589/2005
z dnia 25.10.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVIII/588/2005
z dnia 25.10.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVIII/587/2005
z dnia 25.10.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVIII/586/2005
z dnia 25.10.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVII/585/2005
z dnia 27.09.2005
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
XXXVII/584/2005
z dnia 27.09.2005
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
XXXVII/583/2005
z dnia 27.09.2005
w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego pomiędzy gminą Mikołów a miastem Ruda Śląska
XXXVII/582/2005
z dnia 27.09.2005
w sprawie nadania nazwy ulicy
XXXVII/581/2005
z dnia 27.09.2005
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja
XXXVII/580/2005
z dnia 27.09.2005
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych
XXXVII/579/2005
z dnia 27.09.2005
w sprawie zgłoszenia wniosku "Przebudowa ul. Konwalii w Mikołowie wraz z odwodnieniem i przebudową kanalizacji" do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska oraz współfinansowania zadania przez gminę Mikołów
XXXVII/578/2005
z dnia 27.09.2005
w sprawie zgłoszenia wniosku "Budowa kanalizacji w sołectwach Borowa Wieś i Bujaków oraz dzielnicy Nowy Świat w Mikołowie" do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska oraz współfinansowania zadania przez gminę Mikołów
XXXVII/577/2005
z dnia 27.09.2005
w sprawie zgłoszenia wniosku "Kompleksowa rewitalizacja terenu poprzemysłowego - budowa krytej pływalni i przebudowa układu komunikacyjnego w Mikołowie" do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska oraz współfinansowania zadania przez gminę Mikołów
XXXVII/576/2005
z dnia 27.09.2005
w sprawie zgłoszenia wniosku "Odwodnienie sołectwa Paniowy w Mikołowie - etap I" do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska oraz współfinansowania zadania przez gminę Mikołów
XXXVII/575/2005
z dnia 27.09.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVII/574/2005
z dnia 27.09.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVII/573/2005
z dnia 27.09.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVII/572/2005
z dnia 27.09.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVII/571/2005
z dnia 27.09.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVII/570/2005
z dnia 27.09.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVII/569/2005
z dnia 27.09.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVII/568/2005
z dnia 27.09.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVII/567/2005
z dnia 27.09.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVII/566/2005
z dnia 27.09.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVI/565/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pn. "Wzgórze Kamionka"
XXXVI/564/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie Regulaminu Zabytkowego Parku "Planty" w Mikołowie
XXXVI/563/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zaliczenie Barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowsyi - Manden) do organizmów szkodliwych, podlegających obowiązkowemu zwalczaniu
XXXVI/562/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół nr 2 w Mikołowie Borowej Wsi, Szkoły Podstawowej nr 9 w Mikołowie Śmiłowicach i Przedszkola nr 11
XXXVI/561/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie terminowej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Śmiłowicach przy ul. Gliwickiej
XXXVI/560/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Skośnej w Mikołowie
XXXVI/559/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Przelotowej
XXXVI/558/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXXVI/557/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
XXXVI/556/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
XXXVI/555/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVI/554/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVI/553/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVI/552/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVI/551/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVI/550/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVI/549/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVI/548/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVI/547/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVI/546/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVI/545/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVI/544/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXVI/543/2005
z dnia 30.08.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXV/542/2005
z dnia 28.06.2005
w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXXV/541/2005
z dnia 28.06.2005
w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXXV/540/2005
z dnia 28.06.2005
w sprawie zatwierdzenia zmiany fragmentu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa"
XXXV/539/2005
z dnia 28.06.2005
w sprawie wyrażenia woli braku sprzeciwu odnośnie budowy hipermarketu Leroy Merlin
XXXV/538/2005
z dnia 28.06.2005
w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pn. "Wzgórze Kamionka"
XXXV/537/2005
z dnia 28.06.2005
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Czereśniowej w Mikołowie
XXXV/536/2005
z dnia 28.06.2005
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi
XXXV/535/2005
z dnia 28.06.2005
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumień w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego na terenie miasta Katowice, a niebędącego mieszkańcem miasta Katowice
XXXV/534/2005
z dnia 28.06.2005
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
XXXV/533/2005
z dnia 28.06.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXV/532/2005
z dnia 28.06.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXV/531/2005
z dnia 28.06.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXV/530/2005
z dnia 28.06.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXV/529/2005
z dnia 28.06.2005
w sprawie poparcia starań rolników o nabycie lub dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych
XXXV/528/2005
z dnia 28.06.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXV/527/2005
z dnia 28.06.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXV/526/2005
z dnia 28.06.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXV/525/2005
z dnia 28.06.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXV/524/2005
z dnia 28.06.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXV/523/2005
z dnia 28.06.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXIV/522/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie
XXXIV/521/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXIV/520/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXIV/519/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXIV/518/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXIV/517/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań w celu zmiany statusu miasta Mikołowa na status miasto i gmina Mikołów
XXXIV/516/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminy Mikołów
XXXIV/515/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie zmiany nazwy ulicy 1 Maja na ulicę Jana Pawła II
XXXIV/514/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXXIV/513/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXXIV/512/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXXIV/511/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXIII/500/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXXIV/510/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Krótkiej w Mikołowie
XXXIV/509/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Stolarskiej
XXXIV/508/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przekazywanych Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
XXXIV/507/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie przekazania składki na rzecz Związku Stowarzyszeń pod nazwą "Śląski Ogród Botaniczny"
XXXIV/506/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny
XXXIV/505/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXIV/504/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXIV/503/2005
z dnia 31.05.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXIII/502/2005
z dnia 26.04.2005
w sprawie uzupełnienia składu Kolegium Redakcyjnego "Gazety Mikołowskiej"
XXXIII/501/2005
z dnia 26.04.2005
w sprawie rezygnacji członka Kolegium Redakcyjnego "Gazety Mikołowskiej"
XXXIII/500/2005
z dnia 26.04.2005
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXXIII/499/2005
z dnia 26.04.2005
w sprawie zamiany nieruchomości
XXXIII/498/2005
z dnia 26.04.2005
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr XXII/299/2004
XXXIII/497/2005
z dnia 26.04.2005
w sprawie umowy dzierżawy
XXXIII/496/2005
z dnia 26.04.2005
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
XXXIII/495/2005
z dnia 26.04.2005
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Mikołowa
XXXIII/494/2005
z dnia 26.04.2005
w sprawie doprecyzowania nazw zadań inwestycyjnych w załącznikach dotyczących wydatków niewygasających w roku 2004
XXXIII/493/2005
z dnia 26.04.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXIII/492/2005
z dnia 26.04.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXIII/491/2005
z dnia 26.04.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXIII/490/2005
z dnia 26.04.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXIII/489/2005
z dnia 26.04.2005
w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta za rok 2004
XXXII/488/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Mikołowa - obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
XXXII/487/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na rok 2005
XXXII/486/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie rezygnacji z członka komisji
XXXII/485/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję
XXXII/484/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie Bujakowie
XXXII/483/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XXXII/482/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie przeznaczenia do zbycia boksu garażowego nr 9 oraz ułamkowej części gruntu z nim związanej, położonych w Mikołowie - os. Adama Mickiewicza
XXXII/481/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
XXXII/480/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych
XXXII/479/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych
XXXII/478/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych
XXXII/477/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
XXXII/476/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości położonej przy ul. K. Prusa 9 w Mikołowie
XXXII/475/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie częściowej zmiany uchwały nr XXIX/431/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 grudnia 2004 roku "Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2004-2008"
XXXII/474/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie
XXXII/473/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na rok 2005
XXXII/472/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXII/471/2005
z dnia 22.03.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXI/470/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Ośrodka Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą w Mikołowie
XXXI/469/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów
XXXI/468/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie sprzedaży prawa do zwrotu nakładów poniesionych na obiekty Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego "Starganiec"
XXXI/467/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie przystąpienia gminy Mikołów do "Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego"
XXXI/466/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie przystąpienia gminy Mikołów do "Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego"
XXXI/465/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie przystąpienia do opracowania fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
XXXI/464/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
XXXI/463/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zmiany załącznika przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
XXXI/462/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXI/461/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie doprecyzowania nazw zadań inwestycyjnych w załącznikach dotyczących wydatków niewygasających w roku 2004
XXXI/460/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXI/459/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXI/458/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXI/457/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXI/456/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXI/455/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXI/454/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXI/453/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok
XXXI/452/2005
z dnia 22.02.2005
w sprawie zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2005 roku Szkoły Podstawowej nr 9 w Mikołowie
XXX/451/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie zmiany siedziby Powiatowego Urzędu Pracy
XXX/450/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych
XXX/449/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie wyrażenia protestu przeciwko lokalizacji Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
XXX/448/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie odrzucenia wezwania do usunięcia naruszenia praw osób trzecich w uchwale Rady Miejskiej Mikołowa nr XXVIII/408/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2005 rok
XXX/447/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie zatwierdzenia Statutu dzielnicy Kamionka
XXX/446/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Śmiłowice
XXX/445/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Paniowy
XXX/444/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Mokre
XXX/443/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Bujaków
XXX/442/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Borowa Wieś
XXX/441/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Mikołów
XXX/440/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 w jednostkę budżetową gminy Mikołów
XXX/439/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na rok 2005
XXX/438/2005
z dnia 11.01.2005
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie na rok 2005

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.02.12
Data udostępnienia: 2008.02.12 23:33:38

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów