Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXVIII/595/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.10.2005 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie przy ul. Jodłowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. nr 261 z 2004 r. poz. 2603), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Dokonać zamiany działki nr 2270/54 o powierzchni 113 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej nr 18918, położonej w Mikołowie przy ul. Jodłowej stanowiącej własność gminy Mikołów na działkę nr 2268/46 o powierzchni 118 m2 zapisaną w Księdze Wieczystej nr 27335, położoną w Mikołowie przy ul. Jodłowej, stanowiącą własność osób fizycznych.

§2

Zamiana nieruchomości dokonana zostanie odpłatnie z rozliczeniem różnicy wartości nieruchomości. Środki pieniężne wypłacone zostaną z budżetu miasta dział 700 rozdział 70005 §6050.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.10.25
Data udostępnienia: 2005.11.19 22:20:04
Liczba odwiedzin strony: 733 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:44:19)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów